Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

Monia94
22:00
1138 4ee6 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaagp agp
Monia94
21:59
Reposted frompffft pffft viajustafragmentofyou justafragmentofyou
Monia94
21:59
Ile to już razy powtarzałem przecież, że wasz podstawowy błąd polega na tym, iż nie doceniacie znaczenia oczu człowieka. Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy – nigdy!
— Michaił Bułhakow
Reposted frominverosimil inverosimil via12czerwca 12czerwca
Monia94
21:58
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Monia94
21:57
2412 fa05
Reposted fromijo ijo via12czerwca 12czerwca
Monia94
21:57
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe via12czerwca 12czerwca
Monia94
21:56
Czasami niewłaściwe rzeczy prowadzą nas do właściwych ludzi.
— Gail McHugh – Collide
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapannaniczyja pannaniczyja
Monia94
21:56
2833 61de 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
Monia94
21:55
5590 b894 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki

August 13 2019

Monia94
19:12
6691 98c8
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Monia94
19:12
6689 a638
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Monia94
19:12
Pamiętaj, że jeśli dobrze Ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż owa osoba warta jest Twojej uwagi.
Monia94
19:11
9384 ad42 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vianieobecnosc nieobecnosc
Monia94
19:11
7963 65e6 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo vianieobecnosc nieobecnosc
Monia94
19:11
3213 42a7
Reposted fromyourjinx yourjinx viairmelin irmelin
Monia94
19:11
2237 8c91
Reposted frommetadon metadon viairmelin irmelin
Monia94
19:09
7463 f17e
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Monia94
19:09
6791 40bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Monia94
19:09
6790 e61a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Monia94
19:06
3426 8f20
Reposted frommartynkowa martynkowa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl