Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

Monia94
Monia94
Masz tak jak ja,
w tylu miejscach
poklejone serce.
— Pidżama Porno; Marchef w butonierce
Monia94
9117 5b2e
Monia94
2838 da24 500
Monia94
Monia94
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
Monia94
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viagdziejestola gdziejestola
Monia94
3893 48b5
Monia94
4608 51fd
Monia94
Opowiadam, jak mi minął dzień. Najlepszy dzień, jaki spędziłem samodzielnie w Chicago.
Dostałem awans.
Poszedłem na fajny, długi spacer.
Wydałem ciężko zarobione pieniądze na coś pięknego.
Zjadłem tę piękną rzecz, była smaczna.
Zaprzyjaźniłem się z kimś.
Dostałem prezent. 
Nauczyłem się czegoś.
To był naprawdę wspaniały dzień. 
Mówię Lilly, że ją kocham, że tęsknię za nią. Wydaję ostatniego dolara na żeton do domu. Jakaś cząstka mnie spodziewa się, że Lilly będzie na mnie czekać. Dałbym wszystko, żeby czekała. Lilly nie czeka.
Jestem sam. Kładę się, nie mogę zasnąć.
Wyczekuję ciemności. 
— James Frey - Mój przyjaciel Leonard
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viagdziejestola gdziejestola
Monia94
4713 dc42
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
Monia94

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
Monia94
5645 9de8
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viagdziejestola gdziejestola
Monia94
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
Monia94
8356 af4c
Reposted fromsouler souler viagdziejestola gdziejestola
Monia94
0906 2027 500
23.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagdziejestola gdziejestola
Monia94
8356 af4c
Reposted fromsouler souler viagdziejestola gdziejestola
Monia94
2623 2fc6
Reposted fromthegirl thegirl viagdziejestola gdziejestola
Monia94
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viawetryagain wetryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl