Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

Monia94
16:26
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viapsychedelix psychedelix
Monia94
16:26
Monia94
16:25
Reposted fromshakeme shakeme viapsychedelix psychedelix
Monia94
16:24
3468 90eb 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viakudlaty kudlaty
Monia94
16:23
9623 163b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathebelljar thebelljar
Monia94
16:23
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty
Monia94
16:23
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty
Monia94
16:22
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
Monia94
16:22
6123 c41b 500
Reposted frommalice malice viastfun84 stfun84
Monia94
16:22
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viaAmericanlover Americanlover
Monia94
16:22
Monia94
16:22
Monia94
16:21
Monia94
16:21
9393 f9d1 500
Wycinki w termosie
Reposted fromhormeza hormeza viaAmericanlover Americanlover
Monia94
16:21
4549 89c2
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
Monia94
16:21
8486 7234
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
Monia94
16:21
6085 2b1b
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
Monia94
16:20
7958 a994 500
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
Monia94
16:20
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
Monia94
16:20
8943 b73b
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl