Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

Monia94
17:26
5094 2831
17:25
4072 5aa5 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaodurzony odurzony
17:25
4081 4b37 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaodurzony odurzony
Monia94
17:25
1072 106b 500
Monia94
17:24
3741 b08d
Monia94
17:24
Monia94
17:24
17:22
Monia94
17:21
Monia94
17:18
5014 f0bf 500
17:18
5512 f2c6 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
Monia94
17:18
5407 d845 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Monia94
17:18
W niedzielę po południu,
gdy pomyła wreszcie garnki,
usiadła
przed lusterkiem.
I dowiedziała się
w niedzielę po południu,
że ukradziono jej życie.
Już dawno
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Monia94
17:17
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Monia94
17:16
17:13
2312 51fd 500
Reposted fromfurore furore viajazzuj jazzuj
Monia94
17:12
0777 62a9 500
Reposted fromZircon Zircon viastrzepy strzepy
Monia94
15:03
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie. 
Uśmiechnęłam się.
- Jasne.
- Jutro?
- Cierpliwości - poradziłam. - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.
- Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J. Green
Reposted fromthesmajl thesmajl viajointskurwysyn jointskurwysyn
15:03
8106 a74c 500
Reposted fromtwice twice viaburnmyshadow burnmyshadow
Monia94
15:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl