Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2018

Monia94
21:37
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
Monia94
21:37
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaagp agp
Monia94
21:37
9089 d855 500
Reposted frompiehus piehus viaagp agp
Monia94
21:37
Usuń ze swojego słownika słowo "problem" i zastąp słowem "wyzwanie". Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące.
— Albert Camus
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagp agp
Monia94
21:36
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
Monia94
21:35
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagp agp
Monia94
21:35
Zaufanie buduje się latami, niszczy w sekundę i odzyskuje całą wieczność. 
— Rachel Abbott
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaagp agp
Monia94
21:34
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaagp agp
Monia94
21:34
7975 5f27
Reposted fromnicotine nicotine viaagp agp
Monia94
21:34
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viaagp agp
Monia94
21:33
8936 43ca
Reposted from4777727772 4777727772 viaagp agp
Monia94
21:33

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaagp agp
Monia94
21:33
Czy tak będzie już zawsze, że kochać będę kogoś kto nie może być mój?
Reposted fromwetryagain wetryagain viaagp agp
Monia94
21:33
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaagp agp
Monia94
21:33
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagp agp
Monia94
21:32
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaagp agp
Monia94
21:32
3703 a228
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaagp agp
Monia94
21:31
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagp agp
Monia94
21:30
0570 cf85 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaagp agp
Monia94
21:28
Tęsknota za drugim człowiekiem to najwyższy wymiar kary.
Reposted fromkrn krn viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl