Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

Monia94
19:27
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaagp agp
Monia94
19:27
Reposted fromgruetze gruetze viaagp agp
Monia94
19:26
Reposted fromgruetze gruetze viaagp agp
19:26
0945 ead9 500

i tak dzien i noc

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaagp agp
Monia94
19:25
we mnie
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszystko jest ok....
— król Podsiadło
Monia94
19:24
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes vialaluna laluna
Monia94
19:24
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagp agp
Monia94
19:22
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
Monia94
19:22

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaagp agp
Monia94
19:21
‎'Tak mi się bez ciebie nudzi, tak mi się nic nie podoba.' 

— Osiecka
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaagp agp
19:21
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaagp agp
Monia94
19:21
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaagp agp
Monia94
19:21
9084 6bac 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
Monia94
19:21
9032 3d92
Reposted fromgreens greens vialaluna laluna
Monia94
19:20
0584 8861 500
Reposted fromunconscious unconscious viajestemjeden jestemjeden
Monia94
19:20
6542 d912
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna

September 27 2018

Monia94
21:37
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
Monia94
21:37
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaagp agp
Monia94
21:37
9089 d855 500
Reposted frompiehus piehus viaagp agp
Monia94
21:37
Usuń ze swojego słownika słowo "problem" i zastąp słowem "wyzwanie". Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące.
— Albert Camus
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl