Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2018

Monia94
22:16
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaagp agp
Monia94
22:16
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagp agp
Monia94
22:16
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viaagp agp
Monia94
22:15
Życzę Ci miłości, która Cię nigdy nie zrani i nie zawiedzie...
— Agata Czykierda-Grabowska - "Pierwszy raz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
Monia94
22:15
6931 ec8c
Reposted fromkfavart kfavart viaagp agp
Monia94
22:15
Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.
— Franz Kafka
Reposted fromUndomiel Undomiel viaagp agp
Monia94
22:14
Zbliżenie z tym mężczyzną było jak kąpiel w basenie z rtęcią. Śmiertelnie niebezpieczne, a jednocześnie niczym dar od bogów.
— Karen Mack – 'Kochanka Freuda'
Reposted fromwetryagain wetryagain viaagp agp
Monia94
22:11
7350 e2e0 500
Reposted fromtfu tfu viaHoHo HoHo
Monia94
22:11
Reposted frommrrru mrrru viaHoHo HoHo
Monia94
22:09
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viaoutoflove outoflove
Monia94
22:09
8138 cc7e 500
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
Monia94
22:09
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaoutoflove outoflove
Monia94
22:09
Myślę,że niektórzy, rodzą się z tragedią we krwi.
— Donnie Darko
Reposted fromweightless weightless viaoutoflove outoflove
22:08
5306 b9d7 500

deshistoiresdemode: Ora della pasta! Photo by Helmut Newton, Erbusco (Italy) 1989.

Reposted fromnudes nudes viamr-absentia mr-absentia
Monia94
22:07
3978 270c 500
Monia94
22:07
Monia94
22:06
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Monia94
22:05
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Monia94
22:00
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Monia94
22:00
7157 ca30
"Bezsenne noce, senne dnie."

Byle do zimy.
Będzie można normalnie być uschniętym badylem pośród innych uschniętych badyli, grymas na twarzy schowa się za szalikiem. Picie wódki o 18 będzie można uzasadnić potrzebą rozgrzania się. Przeciąg w sercu zginie w porywach zimnego wiatru i mniej będzie odczuwalny, oby wcale.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl