Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

Monia94
20:34
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
Monia94
20:33
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagp agp
Monia94
20:33
Znów chcę do niej pisać w sumie, ale nie wiem czy to jest na pewno dobry moment
— Taco Hemingway
Reposted fromItsdelicious Itsdelicious viaagp agp
Monia94
20:33
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
Monia94
20:31
Pragnął jej obecności jak niczego innego. Po raz pierwszy, wreszcie czuł i pragnął.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viaagp agp
Monia94
20:31
6347 a958
Reposted from4777727772 4777727772 viaagp agp
Monia94
20:31

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat viaagp agp
Monia94
20:24
3402 3e28 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Monia94
20:24
3782 1a12 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viairmelin irmelin
Monia94
20:24
3364 cdb8
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viairmelin irmelin
Monia94
20:24
1546 9db4
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
Monia94
20:24
1494 124b 500
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Monia94
20:22
Reposted frommr-absentia mr-absentia
Monia94
20:22
Reposted frommr-absentia mr-absentia
Monia94
20:22
niedawno skończyłam 23 lata i tak sobie myślę, że chyba wypadałoby się w końcu zakochać. ale tak prawdziwie, na amen i co najważniejsze z wzajemnością
— przed chwilą pomyślane
Reposted fromanaa anaa viapersona-non-grata persona-non-grata
Monia94
20:21
Reposted frommr-absentia mr-absentia
Monia94
20:21
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viachrzrzrz chrzrzrz
Monia94
20:20
3316 e244 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viachrzrzrz chrzrzrz
Monia94
20:20
2320 ab6d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viachrzrzrz chrzrzrz
Monia94
20:20

Mont Saint-Michel, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl